Ochrana životního prostředí
Ochranu životního prostředí považujeme za jednu z našich nejdůležitějších aktivit. Je to činnost zasahující časově
i významově nad rámec našeho současného života a prospěšná zejména pro příští generace.
Zpět
Katovka
Projekt "Analýza rizik na lokalitě bývalé skládky v trati Katovka - Uherský Brod", podpořený z fondu Evropské Unie.
Huštěnovický potok
Projekt "Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka", podpořený z fondu Evropské Unie.
Zlepšenie ekostability prihraničných lesov
Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce
v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území.