Ochrana životního prostředí
Projekt "Zlepšenie ekostability prihraničných lesov"
podpořený Evropským fondem pro regionální rozvoj


Kód projektu: 304021S113
Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Zpět
Informační strana projektu
pdf, 140 kB